Dotacje z ZUS na poprawę BHP – dofinansowanie na zakup podnośników

Na co można dostać środki ?

 

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Może to być zakup i instalacja:

– urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, np. podnośniki koszowe (na przyczepie), nożycowe (maks. kwota dotacji na podnośnik to 50 tys. zł), uprzęże, liny etc.,
– urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków, np. podnośników HDS, żurawi (do 450kg), wózków widłowych i ręcznych samojezdnych (maks. kwota dotacji dla jednego projektu na wózek samojezdny to 50 tys. zł),
– urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
– urządzeń i elementów wentylacji,
– środków ochrony indywidualnej dla pracowników, np. wyposażenia dla spawaczy, kasków, szelek, uprzęży, etc.
– osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
– optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
– elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
– kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,
– obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
– wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
– neutralizatorów elektryczności statycznej,
– urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

 

 Dotacji nie podlegazakup maszyn, urządzeń i narzędzi przewodowych lub bezprzewodowych innych niż z grup wymienionych powyżej, nawet jeśli poprawia to warunki pracy poprzez np. automatyzację procesu, np. nie można zakupić maszyny do automatycznego pakowania, mimo że odciąża pracownika od prac ręcznych. Z dotacji wyłączone są również remonty pomieszczeń, budowa instalacji elektrycznych lub przeciwpożarowych, zakup tradycyjnych drabin i rusztowań. Z dotacji wyłączone są również pojazdy (poza wózkami widłowymi) np. koparki, ładowarki.

Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie doradcze. Dotyczyć one mogą:
– przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
– wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników,
– wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:

Rodzaj

przedsiębiorstwa

Liczba

pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów

Doradczych

(w PLN)

Inwestycyjnych

(w PLN)

Inwestycyjno-doradczych

(w PLN)

2

3

4

5

6

7

Mikro

przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

Małe

przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

Duże

Przedsiebiorstwo

250 i wiecej

20%

100 000

400 000

500 000

 

Jakie trzeba spełnić warunki ?

Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS.

Warunkiem koniecznym jest zatrudnianie przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Właściciel firmy jednoosobowej – nie może wnioskować samodzielnie o zakup wyposażenia dla siebie. Firma nie może na moment złożenia wniosku – zalegać ze składkami do ZUS.

 

Jak możemy pomóc ?

Potencjalnych klientów kontaktujemy z firmą, która ma już doświadczenie i sukcesy i referencje w pozyskaniu dotacji z tego programu.

 

 

Zapraszamy do skorzystania również z innych dostępnych form finansowania zakupów w GIZO

 

 

Dział sprzedaży Gizo