Kontakt

Vyberte pobočku na mape

Riadiaca kancelária, administratíva

05-850 Jawczyce / Varšava | ulica Sadowa 21 | +48 22 609 62 25 | biuro@gizo.pl

Kancelária spoločnosti

Gizo Rental Sp. z o. o. sp.k.
sv. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
NIP: 966 198 - 38-95
Kód: 200257158
KRS: 0000660124

Korešpondencia, účtovníctvo

Požičovňa Gizo
16-070 Choroszcz
Złotoria 225
+48 85 719 34 30
biuro@gizo.pl