Bezpieczna praca na zwyżce

Praca na wysokości wiąże się ze znacznym ryzykiem i jest najczęstszym powodem wypadków zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Jak więc powinna wyglądać bezpieczna praca na zwyżce? Sprawdźmy!

GIZO - Podnośniki nożycowe i teleskopowe

Fot. Praca z użyciem podnośników jest znacznie szybsza i wygodniejsza, jednak wymaga od pracowników zachowaniu wyjątkowej ostrożności.

Praca na wysokości – podstawowe zasady BHP

Praca na wysokości wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP. Według przepisów BHP, jest to praca wykonywana na powierzchni ulokowanej minimum 1,0 m nad poziomem gruntu lub podłogi. Zasady BHP w pracy na wysokości zakładają, że powierzchnia, na której znajdują się pracownicy, ogrodzona jest balustradą złożoną z poręczy ochronnych znajdujących się na wysokości minimum 1,1 m oraz krawężników mających co najmniej 0,15 m wysokość. Przepisy BHP mówią też, że praca ma być tak zorganizowana i wykonywana, aby nie było konieczności wychylania się pracownika za poręcz balustrady czy obrys urządzenia, na którym się on znajduje.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas pracy na zwyżce

Zwyżki, zgodnie z przepisami BHP, są wyposażone w barierki o wysokości 1,1 m, co czyni je urządzeniami o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Bezpieczna praca na zwyżce wymaga od pracowników odpowiedniego przeszkolenia, jak też wyposażenia w środki ochrony osobistej.

O czym należy pamiętać?

Podstawowe zasady BHP w pracy na wysokości zakładają, że w przypadku prac wykonywanych ponad 2 m nad poziomem podłogi lub terenu pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Sprzęt do pracy na wysokości to przede wszystkim: kaski (hełmy) ochronne, buty i kamizelki odblaskowe oraz szelki bezpieczeństwa.
Odpowiednia ochrona operatora podczas pracy na wysokościach - GIZO.pl

Fot. Sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokości musi trzymać normy, być dobrej jakości i w idealnym stanie technicznym, bo tylko wówczas spełnia swoje zadanie.

Kask do pracy na wysokości

Kask do pracy na wysokości składa się z części zewnętrznej – skorupy, która absorbuje energię uderzenia. Skorupa może mieć otwory wentylacyjne, daszek i uchwyty na akcesoria. Kolejnym elementem jest więźba, czyli wewnętrzna część zamocowana do skorupy. Styka się ona bezpośrednio z głową i musi być stabilnie na niej osadzona, co jest możliwe dzięki zastosowaniu pasa głównego obejmującego głowę na wysokości podstawy czaszki oraz czoła. W rejonie czoła znajduje się potnik, a dzięki paskowi podbródkowemu kask nie spada z głowy.

Buty BHP

Bezpieczna praca na zwyżce wymaga odpowiedniego obuwia ochronnego. Buty ochronne muszą mieć spody wykonane z tworzywa, które zapobiega poślizgnięciu i upadkowi nawet wtedy, gdy metalowa podłoga w koszu podnośnika jest mokra.
Buty bezpieczne mogą być wykonane ze skóry lub gumy i mieć wzmocnione metalem noski, co chroni stopy przed uderzeniem lub zgnieceniem. Ponieważ zwyżki często wykorzystywane są do prowadzenia prac elektrycznych, dobrym wyborem mogą okazać się buty elektroizolacyjne, które (w połączeniu z osłonami i rękawicami) chronią przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Kamizelka odblaskowa

Kamizelki odblaskowe (ostrzegawcze) są elementem odzieży ochronnej, która powinna znaleźć się w wyposażeniu osób pracujących na zwyżce. Kamizelki sprawdzają się zarówno w trakcie prowadzenia prac zewnętrznych (np. w miejscach wzmożonego ruchu pojazdów), jak i wewnątrz hal (m.in. magazynów wysokiego składowania). Znacznie zwiększają one widoczność pracowników, a co za tym idzie – ich bezpieczeństwo.

Szelki bezpieczeństwa

Szelki do pracy na wysokości mają za zadanie podtrzymać pracownika i zapobiec jego spadnięciu lub gdy już do niego dojdzie – utrzymać go w pozycji zbliżonej do pionowej, chroniąc przed upadkiem z wysokości i uderzeniem o podłoże. Szelki asekuracyjne mają klamry zaczepowe, które pozwalają na ich połączenie z atestowanym punktem kotwienia w koszu zwyżki.
Szelki bezpieczeństwa mogą być wyposażone w linkę bezpieczeństwa mocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych lub w pas biodrowy (wyposażony w klamry zaczepowe), który używany jest w przypadku prac w podparciu, na masztach czy słupach. 

Bezpieczeństwo na zwyżce

Bezpieczna praca na zwyżce zależy m.in. od rodzaju sprzętu i dostosowania do niego zabezpieczeń. Do prac budowlanych, remontowych, elektrycznych czy sprzątających doskonała jest zwyżka (podnośnik) koszowa. Tu do wyboru są m.in. zwyżki przegubowe, teleskopowe czy zwyżki nożycowe.
Praca na zwyżce - bezpieczeństwo - Gizo.pl

Fot. Pracownik przed wykonaniem zadania na samojezdnej zwyżce elektrycznej musi zapoznać się m.in. z instrukcją stanowiskową BHP, a dobór sprzętu powinien być poprzedzony oceną ryzyka zawodowego.

Aby praca na zwyżce była bezpieczna, operator podnośnika musi mieć odpowiednie uprawnienia. Udźwig urządzenia nie może zostać przekroczony, a podczas pracy trzeba brać pod uwagę m.in. siłę wiatru, powyżej której praca staje się niebezpieczna.

Ograniczniki pojazdu

Zwyżki są wyposażone w ograniczniki, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Wśród nich są ograniczniki prędkości ruchów roboczych, a także ogranicznik udźwigu. Jest on częścią systemu pomiarowego, którego zadaniem jest zapobiegnięcie przeciążeniu zwyżki, co z kolei powoduje utratę przez nią stabilności. 
Istotną rolę odgrywa także czujnik przechyłu – dzięki elektronicznej poziomnicy, gdy przechył jest zbyt duży, urządzenie sygnalizuje ten fakt operatorowi poprzez miganie kontrolki.

Zawory zabezpieczające zwyżkę

Podnośniki wyposażone są też w zawory zabezpieczające zwyżkę, w tym zawór bezpieczeństwa (zabezpiecza układ hydrauliczny przed przeciążeniem) i zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny), który chroni przed opadnięciem urządzenia w sytuacji pęknięcia przewodu i wycieku oleju z siłownika.

Rama bezpieczeństwa

Podesty ruchome wyposażone są w ramę bezpieczeństwa, która zapobiega wypadnięciu pracownika z kosza zwyżki. Znajduje się ona na całej długości obwodu podestu i służy m.in. do czasowego zatrzymania zwyżki, gdy część podestu napotka na jakąś przeszkodę.

Regularny przegląd techniczny – serwis zwyżek

Gwarancją bezpiecznej pracy na zwyżce są regularne przeglądy techniczne maszyny, realizowane przez certyfikowane firmy, jak GIZO. Autoryzowany serwis zazwyczaj umożliwia także wynajęcie zwyżek różnego rodzaju.
Jeśli chodzi o zwyżki, cena wynajmu zależy od wielu czynników, w tym rodzaju urządzenia, czasu na jaki podnośnik ma zostać wynajęty czy wreszcie od tego, czy wybiera się usługi zwyżką z operatorem czy bez niego. Wynajem zwyżki może być krótko- i długoterminowy, a od jego rodzaju zależy cena zwyżki.