Centrala nasienna w Zabłudowiu

Centrala nasienna Zabłudów – po raz kolejny podnośniki teleskopowe Genie Z45/25 JRT uczestniczyły w montażu elementów stalowych.

Koniec inwestycji jest planowany na Grudzień 2011, w ostatnim etapie budowy zostanie wykorzystywany przegubowy podest Genie Z60/34.