Inwestycje Euro 2012

Od zachodu po wschód Polski pomagamy w organizacji Euro 2012  poprzez  dostarczanie maszyn na place budów stadionów, przejść granicznych, dróg i mostów. Najnowszą realizacją jest drogowe przejście graniczne w  Budomierzu, gdzie wykorzystano podnośnik teleskopowy Genie S-125.