Rolls-Royce Marine Poland

Dzięki zaufaniu, którym obdarzyły nas Firmy Przem-Gri i  Przemysłówka Holding dostarczyliśmy podnośniki Genie na budowę obiektu serwisowo-remontowego, w którym Rolls-Royce Marine Poland oferować będzie swoim klientom w regionie Morza Bałtyckiego obsługę w zakresie  serwisowania okrętowych układów napędowych. Na inwestycji w początkowej fazie  budowy wykorzystano duże nożycowe platformy z napędem diesel 4×4, których  głównymi walorami użytkowymi są stemple stabilizujące, umożliwiające  wypoziomowanie maszyny na nierównym terenie oraz duża powierzchnia platformy. W  późniejszych etapach zastosowanie znalazły podnośniki nożycowe z napędem  elektrycznym. Dzięki wyposażeniu maszyn w niebrudzące koła, możliwe jest  kontynuowanie prac montażowych bez ryzyka uszkodzenia świeżo położonej wylewki.  W końcowej fazie projektu elektryczne podnośniki nożycowe Genie będą wykorzystane do montażu instalacji elektrycznej oraz ciągów klimatyzacji.