Kursy i uprawnienia, które warto mieć ubiegając się o pracę w magazynie

Stałe zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej zwiększa zainteresowanie ofertami pracy w magazynie – również dla logistyków z wysokimi kwalifikacjami. Poszukiwani pracownicy powinni spełniać szereg wymogów, a chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest często jednym z nich. Szkolenia pracowników magazynu to baza, na której powinna się opierać idea bezpiecznej i sprawnej pracy. Jakie zaświadczenia i umiejętności warto nabyć przed poszukiwaniem zatrudnienia na stanowisku magazyniera?

Kurs i uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe to dziś jeden z częstszych wymogów stawianych pracownikom magazynu. Aby móc się takimi uprawnieniami legitymować, trzeba najpierw przejść specjalistyczny kurs zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Wcześniejsze ukończenie takiego szkolenia podnosi kwalifikacje magazyniera i zwiększa jego szansę na znalezienie pracy w wybranym magazynie. Kurs można również zaliczyć, będąc już zatrudnionym pracownikiem – realizowany jest on wtedy zazwyczaj na terenie danej firmy, z wykorzystaniem wózków widłowych oferowanych przez pracodawcę.

Przeczytaj także: Uprawnienia UDT – kiedy warto je zrobić, jak długo są ważne, co się zmieniło?

Kurs na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną, część praktyczną i komplet niezbędnych materiałów. W trakcie części praktycznej, oprócz typowej obsługi sprzętu, przyszli operatorzy poznają również budowę różnych typów wózków widłowych, a otrzymane przez nich uprawnienia pozwalają później na pracę z wykorzystaniem dowolnego rodzaju urządzenia. Zdobyte kwalifikacje honorowane są w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej (na życzenie stosowny dokument może być wydany kursantowi także w języku angielskim).

Sprawdź >> GIZO – Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy UDT – kurs na wózki widłowe

Dodatkowe szkolenia do pracy w magazynie

Tego typu „kursy magazynowe” znacznie podnoszą poziom umiejętności i bezpieczeństwa pracy w halach magazynowych. Pracownicy magazynu zostają wyposażeni w wiedzę na temat organizacji miejsca pracy, możliwych zagrożeń oraz właściwej reakcji w razie wypadku. Odpowiednie przeszkolenie pracowników jest również dla pracodawcy gwarancją bezpieczeństwa użytkowania i eksploatowania sprzętu oraz regałów magazynowych.

Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów

Przeznaczone jest dla wszystkich pracowników magazynów oraz dla personelu zarządzającego. Szkolenie zazwyczaj przybliża specyfikę pracy w danej hali – począwszy od konstrukcji systemu regałów magazynowych, poprzez rodzaje potencjalnych zagrożeń, aż po najczęściej popełniane, podczas pracy w magazynie, błędy i wynikające z nich zagrożenia. Kurs obejmuje również zapoznanie z przepisami prawa i podstawowe szkolenie BHP, które kończy się wydaniem zaświadczenia.

Szkolenie specjalistyczne PRSES

Zgodnie z normą PN-EN 15635 właściciel firmy posiadającej czynne hale magazynowe ma obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. Nazwisko takiej osoby odpowiedzialnej powinien znać każdy pracownik magazynu. Jej zadaniem jest kontrola wszelkich urządzeń do składowania, utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym oraz szeroko rozumiana troska o bezpieczeństwo całego zespołu obsługującego magazyn, a także kontakty i ewentualne konsultacje z dostawcami regałów w razie potrzeby czy konieczności zmiany konfiguracji magazynu etc.

kursy i szkolenia do pracy na magazynie
Fot. Kursy i uprawnienia, które warto mieć, ubiegając się o pracę w magazynie.

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja systemów regałowych

Szkolenia dotyczące obsługi regałów występują pod różnymi nazwami (bezpieczna eksploatacja systemów regałowych, szkolenia z oględzin regałów etc.) Tematyka każdego z nich może być minimalnie odmienna, jednak w zdecydowanej większości są one spójne i skupiają się na wiedzy minimalizującej ryzyko wypadków w halach magazynowych. Od ogólnych i obowiązkowych szkoleń BHP odróżnia je specjalizacja i nacisk położony na bezpieczeństwo dotyczące wyłącznie pracy z regałami magazynowymi. Oprócz zasad bezpiecznego użytkowania regałów kursanci poznają również zasady konserwacji i kontroli systemów składowania. Imienny certyfikat otrzymywany na zakończenie kursu uprawnia jego uczestnika do przeprowadzania bieżących przeglądów okresowych sprzętu magazynowego.

Korzyści wynikające ze szkoleń

W przypadku kursu obsługi wózków widłowych korzyści są oczywiste – nabycie dodatkowych umiejętności umożliwiających podniesienie kwalifikacji i poszerzenie własnych możliwości w pracy zawodowej. Jakie korzyści natomiast przynoszą szkolenia stanowiskowe? Praca na magazynie wymaga dużej uwagi, ostrożności i dobrej współpracy z zespołem. W tym przypadku ogromną zaletą jest prewencja. Zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wyuczenie umiejętności reagowania w sytuacji kryzysowej jest jednym z najważniejszych czynników podnoszących bezpieczeństwo własne i zespołu. Szkolenia stanowiskowe podnosząc poziom wiedzy i tym samym bezpieczeństwa pracy, umożliwiają skuteczne obniżanie kosztów napraw wynikających z przypadkowych błędów i zniszczeń.

Oprócz szkoleń narzucanych przepisami prawa i określonych normą PN-EN 15635: 2010 (Stalowe Statyczne Systemy Składowania Zastosowanie i Utrzymanie Urządzeń do Składowania) wyznaczającą sposób użytkowania i kontroli regałów magazynowych, pracownicy magazynowi mogą uczestniczyć też w szkoleniach dedykowanych, tworzonych zgodnie z indywidualnymi, bieżącymi potrzebami firmy. Mogą one dotyczyć zapasów magazynowych, użytkowania i konserwacji urządzeń w magazynie, procesu dostaw towarów i wszelkich pokrewnych zagadnień logistycznych.