Przycinanie gałęzi drzew – przepisy, które obowiązują przy pielęgnacji drzewostanu

Gałęzie drzew potrafią być problematyczne, zwłaszcza gdy zwisają one nad parkingami, chodnikami czy drogami. Raz na jakiś czas drzewostan w przestrzeniach miejskich jest podcinany, by nie stanowił zagrożenia dla kierowców i przechodniów. Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące przycinania gałęzi drzew.

Jak duże gałęzie można obciąć?

Zgodnie z przepisami, przycinanie gałęzi drzew może objąć jedynie te fragmenty, które stanowią nie więcej niż 30% aktualnej korony. Wyjątkiem od tej zasady są następujące sytuacje:

  • większe gałęzie są martwe lub nadłamane,
  • dane drzewo musi być formowane w konkretny kształt,
  • zabieg ma na celu przywrócenie statyki drzewa.

Jeśli podczas przycinania gałęzi drzewa dojdzie do obcięcia większych fragmentów bez wyraźnych powodów, określa się to jako jego uszkodzenie lub całkowite zniszczenie (w zależności od wielkości gałęzi). W takiej sytuacji istnieje ryzyko nałożenia kary finansowej.

Wszystkie te warunki wynikają z ustawy z 2017 roku o ochronie przyrody. Określa ona m.in. zasady pielęgnacji drzew.

Przycinanie gałęzi drzew – przepisy dotyczące średnicy konarów

Jeśli chodzi o ogławianie drzew, przepisy dotyczą również średnicy gałęzi. W przypadku drzew lepiej znoszących cięcia, jak buk, dąb, lipa, wiąz, głóg, klon jawor, klon polny, grab, sosna czy cis możliwe jest usuwanie gałęzi o średnicy 10 cm.

Pozostałe gatunki, jak świerk, topola, kasztanowiec, brzoza, jesion czy drzewa owocowe, podlegają innym przepisom. W ich przypadku gałęzie mogą mieć średnicę wynoszącą nie więcej niż 5 cm. Od tych zasad również istnieją wyjątki, jednak wymagają one odpowiedniego uargumentowania.

Przycinanie drzew – przepisy lokalne

W większych polskich miastach istnieją również lokalne standardy, które warunkują, jak prawidłowo dbać o drzewa. Uwzględniają one informacje m.in. na temat prawidłowego cięcia drzewostanu. Takie standardy wypracowano m.in. w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie – we współpracy z organizacjami proekologicznymi. Z ich zapisów mogą skorzystać również mniejsze gminy.

Urządzenia potrzebne do przycinania gałęzi drzew

Przycinanie drzew wymaga zastosowania specjalnego sprzętu. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się podnośniki, które pozwalają na bezpieczne wyniesienie pracowników na wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Praca na takich urządzeniach wymaga przestrzegania licznych przepisów BHP i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Osoby zajmujące się skracaniem gałęzi drzew muszą mieć odpowiednie przeszkolenie i być wyposażone w środki ochrony osobistej.

Więcej informacji o względach bezpieczeństwa podczas pracy na podnośniku znajdziesz tutaj: PRACA NA ZWYŻCE W TERENIE – JAK WYZNACZYĆ STREFĘ NIEBEZPIECZNĄ WOKÓŁ MASZYNY I ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO?

Kto zajmuje się przycinaniem drzew w mieście?

Przycinaniem drzew w przestrzeniach miejskich zwykle zajmują się specjalistyczne firmy. Świadczą one kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni. Współpracę z odpowiednią firmą musi podjąć zarządca konkretnego terenu. Jest to urząd miasta, a na prywatnych działkach – właściciel posesji. Profesjonalne przedsiębiorstwa zwykle dysponują własnymi zwyżkami lub wypożyczają je od sprawdzonych firm. Bez odpowiednich podnośników nie da się bowiem usunąć nadmiernych gałęzi w bezpieczny sposób.

Ten artykuł też może Cię zainteresować: Zwyżka do wycinki drzew – 8 sprawdzonych modeli do prac przy pielęgnacji drzewostanu

Przycinanie drzew – przepisy dotyczące drzew na prywatnych posesjach

Przycinanie gałęzi drzewa przez pracowników na podnośniku
Przycinanie drzew powinno odbywać się w okresie, w którym są one najmniej narażone na uszkodzenia. Najczęściej przeprowadza się je późną jesienią lub wczesną wiosną.

Jeśli chodzi o przycinanie drzew, przepisy obejmują również drzewostan zlokalizowany na prywatnych posesjach. W ich przypadku nie ma konieczności uzyskiwania pozwoleń czy zgłaszania prac w urzędzie. Trzeba jednak pamiętać, by nie usunąć więcej niż 30% korony. W przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary pieniężne.

Przycięcie korony drzewa – pozwolenie nie jest wymagane

Jeśli chodzi o przycięcie korony drzewa, pozwolenie nie jest wymagane. W przypadku zabiegów pielęgnacyjnych wystarczy jedynie przestrzegać wymienionych wyżej zasad. Inaczej jest w sytuacji, gdy chcesz wyciąć całe drzewo. Wówczas pozwolenie jest potrzebne zarówno w przypadku drzewostanu w przestrzeni publicznej, jak i na terenach prywatnych

Decyzję o zezwoleniu na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jeśli teren, na którym planowana jest wycinka, jest wpisany do rejestru zabytków, potrzebna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Terminy przycinania drzew

Skracanie drzew najlepiej przeprowadzać w czasie od 15 października do 1 marca. To okres poza sezonem lęgowym ptaków. Przepisy dotyczące przycinania drzew iglastych i liściastych wymagają bowiem upewnienia się, że podczas prac pielęgnacyjnych nie dojdzie do uszkodzenia ptasich gniazd.

Szukasz profesjonalnego sprzętu, który sprawdzi się podczas przycinania gałęzi drzew? Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty!