Galabowo, region Stara Zagora

Maszyny w floty Gizo pracowały przy budowie elektrowni Maritza w Galabowo, region Stara Zagora w Bułgarii